POCU: Solicitare clarificări în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul „Măsuri de educație de tip a doua șansă”  • Program operațional
    POCU

Data: 05.08.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 5 august 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte /665/6/23 și /666/6/23 „Măsuri de educație de tip a doua șansă”.

Sfarsitul primului paragraf
Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile ghidurilor, Comisia de evaluare poate cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !