AM POCU solicită clarificări în cadrul apelului de proiecte POCU/726/6/12  • Program operațional
    POCU

Data: 01.09.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 01.09.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/726/6/12 - Etapa de Evaluare Tehnica si Financiara.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !