POIM: Ghidul Solicitantului „Dezvoltarea infrastructurii de termoficare – proiecte noi”  • Program operațional
    POIM

Data: 03.09.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ghidul Solicitantului „Dezvoltarea infrastructurii de termoficare – proiecte noi”.


Acțiuni sprijinite:

Proiecte integrate de termoficare (noi)


Proiecte integrate de termoficare în cele 7 orașe selectate (Botoșani, Oradea, Iași, Râmnicu Vâlcea, Bacău, Timișoara, Focșani) pentru continuarea investițiilor începute în perioada 2007-2013 prin POS Mediu 2007-2013, în vederea asigurării sustenabilității investițiilor inițiale orientate spre îmbunătățirea calității aerului și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane.

Proiectele integrate vor conține următoarele tipuri de acțiuni (conform POIM):

Modernizarea/extinderea rețelelor termice primare şi secundare din sistemele de alimentare cu energie termică, inclusiv a punctelor termice; extinderea rețelei de transport şi distribuția va fi finanțabilă doar în contextul în care rețeaua existentă a fost reabilitată, iar extinderea este justificată pentru a accentua sustenabilitatea sistemului;
Achiziționarea/modernizarea echipamentelor necesare bunei funcționări a sistemelor de pompare a agentului termic;
Implementarea de Sisteme de Management (măsurare, control şi automatizare a SACET).

 

Proiectele de termoficare ale altor autorități locale (altele decât cele 7 orașe preidentificate la nivelul POIM) care sunt propuse şi selectate spre finanţare în condiţii similare celor utilizate pentru proiectele prioritare, în funcţie de resursele financiare disponibile, în vederea creșterii confortului termic al consumatorilor simultan cu scăderea costurilor aferente producerii și consumului de energie și luând în considerare evoluțiile în domeniul eficienței energetice la nivelul centrelor urbane.

 

Tipuri de solicitanți:

Unități administrativ teritoriale definite conform prevederilor legale în vigoare, prin autoritățile publice locale din localitățile selectate (care au implementat proiecte în cadrul POS Mediu 2007-2013 în cadrul AP 3) precum și din alte localități, în limita resurselor financiare disponibile.

Apelul va fi deschis în perioada 3 septembrie 2020 – 31 decembrie 2021, ora 17.00.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !