POIM: Ghidul Solicitantului „Dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor – proiecte noi” • Program operațional
  POIM

Data: 03.09.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Ghidul Solicitantului – condiții specifice pentru de accesare a fondurilor pentru Apelurile de proiecte noi pentru dezvoltarea infrastructurii de management integrat al deșeurilor finanțat din Axa Prioritară 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.1 Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România”.

 

Solicitanții eligibili sunt:

 

 • Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene pentru proiecte noi integrate/ individuale pentru consolidarea şi extinderea sistemelor de management integrat al deşeurilor și pentru proiecte de sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz),

 • Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Instituții publice cu responsabilități în domeniul managementului deșeurilor (în parteneriat cu Ministerul Mediului) pentru proiecte privind capacitatea instituțională pentru guvernanță în domeniul deșeurilor (în vederea sprijinirii implementării Planului Național de Gestionare a Deșeurilor) și pentru proiecte de sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz),

 • Primăria Municipiului Bucureşti pentru implementarea unui proiect integrat de gestionare a deșeurilor reziduale pentru București-Ilfov și tratarea bio-deșeurilor colectate separat la nivelul municipiului București și Primăriile de sector pentru proiecte privind extinderea sistemului de colectare separată și sortare, cu condiția ca acestea să fie membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară care va avea ca obiectiv gestionarea deșeurilor reziduale în București-Ilfov și tratarea bio-deșeurilor colectate separat în municipiul București. Aceste autorități publice locale sunt eligibile și pentru proiecte de sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz),

 • Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor/Administrația Fondului de Mediu pentru proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase și pentru proiecte de sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz),

 • Administrația Fondului de Mediu pentru proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri municipale (neincluse în proiectele de management integrat ale deșeurilor la nivel județean) și pentru proiecte de sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz).

Exemple de activități care pot primi finanțare:

 • Pentru proiecte noi integrate/ individuale pentru consolidarea şi extinderea sistemelor de management integrat al deşeurilor, cu respectarea ierarhiei deşeurilor (prevenire, pregătirea pentru reutilizare, reciclare, alte metode de valorificare inclusiv tratare şi eliminare): închiderea și reabilitarea de depozite neconforme şi deschiderea/extinderea de noi depozite; implementarea sistemelor de colectare separată; construcţia de instalații de transfer și instalații pentru valorificarea/tratarea deșeurilor, platforme de compostare şi unități de compostare individuală, staţii de tratare mecano-biologică ş.a.m.d.;
 • Pentru proiecte privind capacitatea instituțională pentru guvernanță în domeniul: dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări, rapoarte, manuale de bună practică, sprijin pentru îmbunătățirea și implementarea cadrului legal existent în domeniul gestionării deșeurilor, îmbunătățirea calității datelor privind generarea și gestionarea deșeurilor, monitorizarea implementării Planului Național de Gestionare a Deșeurilor (PNGD), a Programului Național de Prevenire a Generării Deșeurilor (PNPGD) și a planurilor județene de gestionare a deșeurilor și de prevenire a generării deșeurilor, etc.;
 • Pentru proiecte ce vizează implementarea unui sistem integrat de management al deșeurilor la nivelul municipiului București: instalații pentru gestionarea deșeurilor reziduale pentru București-Ilfov și pentru tratarea bio-deșeurilor colectate separat la nivelul municipiului București, precum și extinderea sistemului de colectare separată și extinderea/construirea stațiilor de sortare, la nivelul sectoarelor municipului București, în conformitate cu prevederile Planului de Gestionare a Deșeurilor pentru Municipiul București, adoptat în 2020, conform prevederilor legale în vigoare;
 • Pentru proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase: închiderea și reabilitarea de depozite neconforme de deșeuri industriale periculoase și nepericuloase, inclusiv a sistemului de colectare a levigatului, a sistemului de extragere a biogazului și alte componente care asigură managementul durabil al amplasamentului;
 • Proiecte de închidere a depozitelor neconforme de deșeuri municipale care nu au ost incluse în proiectele de management integrat al deșeurilor la nivel județean: închiderea de depozite neconforme de deșeuri municipale, inclusiv sistemul de colectare a levigatului și sistemul de colectare și tratare a gazului de depozit;
 • Pentru proiecte de sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz): elaborarea aplicațiilor de finanțare, inclusiv a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiza Cost-Beneficiu, Analiza Instituțională, Evaluarea Impactului asupra Mediului etc), elaborarea documentației/documentațiilor de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 88,499,223 Euro.

Apelul este pe bază de listă de proiecte prioritare sau preidentificate. Solicitările se pot depune începând cu data de 03.09.2020, având termen limită pentru depunerea proiectelor 01.07.2022.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !