POCU: Lista intermediară cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelurile de proiecte POCU/665/6/23 „MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ” – regiuni mai puțin dezvoltate și POCU/666/6/23 „MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ” – regiunea mai dezvoltată București-Ilfov  • Program operațional
    POCU

Data: 04.09.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică listele intermediare cu cererile de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelurile de proiecte POCU/665/6/23 „MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ” – regiuni mai puțin dezvoltaterespectiv POCU/666/6/23 „MĂSURI DE EDUCAȚIE DE TIP A DOUA ȘANSĂ” – regiunea mai dezvoltată București-Ilfov.

Începând cu data de 4 septembrie 2020 solicitantul va fi informat, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluarii tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !