POIM: Ghidul „Dezvoltarea infrastructurii rutiere”  • Program operațional
    POIM

Data: 24.09.2020

 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor publică zipghidul „Dezvoltarea infrastructurii rutiere”.

Acțiuni sprijinite:

  • Proiecte de modernizare a infrastructurii de transport rutier amplasate pe reţeaua TEN-T centrală (noi şi fazate), în cadrul OS 1.1;
  • Proiecte noi de construcţie/modernizare a rețelei rutiere TEN-T centrale (conform standardului definit prin MPGT: autostrăzi / drumuri expres /drumuri naţionale), inclusiv construcţia de variante de ocolire aferente reţelei (conform standardului tronsonului aferent);
  • Proiecte fazate de reabilitare/modernizare a infrastructurii de transport rutiere situate pe reţeaua TEN-T centrală, aprobate ca atare prin decizie a Comisiei Europene, care asigură continuarea investiţiilor aprobate în perioada 2007-2013 prin POS Transport şi nefinalizate până la finalul anului 2015;
  • Sprijin pentru pregătirea portofoliului de proiecte aferent perioadei 2014-2020 și post 2020 (după caz), vizând dezvoltarea reţelei rutiere TEN-T centrale.

Solicitanți eligibili:

  • Solicitanții eligibili în cadrul OS 1.1, 2.1 și 2.2. sunt administratorii infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional, desemnați conform legislaţiei în vigoare, cu atribuţii în dezvoltarea proiectelor de investiţii (Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere fostă Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. și Compania Naţională de Investiţii Rutiere – S.A., care funcționează sub autoritatea Ministerului Transporturilor) Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Autorități publice locale(UAT), individual sau constituite într-o asociație de dezvoltare intercomunitară (ADI)sau parteneriate intre CNAIR si UAT, CNAIR si ADI, desemnate conform Ghidurilor de implementare OUG 88 si OUG 101.

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !