POIM: Circulara DGOIT nr. 28820/ 2020 privind Planul de comunicare  • Program operațional
    POIM

Data: 28.07.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Transport din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor publică pdfCirculara nr. 28820/24.07.2020, emisă de catre Direcția Generală Organismul Intermediar pentru Transport, privind Planul de comunicare.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !