Reuniune a Grupului Tehnic de Lucru NEETs la sediul MFE  • Program operațional
    POCU

Data: 27.10.2016

Ieri, 26 octombrie 2016, a avut loc reuniunea Grup Tehnic de Lucru (GTL) - NEETs pentru etapa de preconsultare/consultare a ghidurilor solicitantului - condiții specifice, aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. În centrul atenției participanților a fost găsirea de soluții pentru integrarea tineriilor între 16 și 24 de ani fără loc de muncă și care nu urmează nicio formă de educație sau instruire (acronimul utilizat la nivel european este NEETs - Not in Education, Employment or Training).

In cadrul reuniunii au fost prezentate și discutate:
- modificările la Legea 76/2002 recent adoptate prin OUG 60/2016 și impactul acestora asupra implementarii Axelor Prioritare 1 și 2 din POCU destinate tinerilor NEETs, inclusiv propunerea de finanțare din POCU a schemelelor naționale de activare și mobilitate, precum și de subvenționare a locurilor de muncă (prezentare susținută de Ministerul Muncii);
- stadiul proiectului non-competitiv pentru înregistrarea și profilarea tinerilor NEETs, variantă revizuită (ANOFM);
- designul preliminar al Ghidului Solicitantului - Condiții Specifice pentru AP1 și AP2 pentru proiecte competitive privind măsurile destinate tinerilor NEETs (MFE).

Au participat membri ai Grupului Tehnic de Lucru, ai Consiliului de Administratie ai ANOFM și ai Coaliției ONG pentru drepturile tinerilor NEETs. S-a precizat că pentru a putea beneficia de măsurile de sprijin finanțate din proiectele competitive, AJOFM va realiza în mod obligatoriu anterior un profil al tinerilor NEETs.

Participanții au propus ca beneficiarii proiectelor competitive selecționate să aibă acces la bazele de date ANOFM privind tinerii NEETs, ca urmare a unor protocoale de colaborare semnate ulterior selecției și înaintea începerii implementării. De asemenea, o altă propunere a fost ca pentru liniile de finanțare dedicate proiectelor competitive, AJOFM-urile să nu fie eligibile, acestea urmând să colaboreze cu beneficiarii selectați în baza protocoalelor menționate.

Suma totală alocată celor două axe prioritare destinate tinerilor NEETS în cadrul POCU 2014-2020 este de 230,693,510 din Inițiativa Europeană pentru Tineri (YEI), respectiv 362,247,987 Euro din Fondul Social European.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !