Instrucțiunea nr. 1/26.10.2016 privind facturarea separată a cheltuielilor aferente actelor adiționale, modalitatea de stabilire a sumelor ce urmează a fi solicitate de către Beneficiari, precum și aprobarea formatului cererilor de prefinanțare/plată/rambursare și al raportului inițial al proiectului  • Program operațional
    POIM

Data: 31.10.2016

Autoritatea de Management POIM, prin Direcția Generală Programe Infrastructură Mare, a emis Instrucțiunea nr. 1/26.10.2016 care vine în sprijinul Beneficiarilor POIM privind emiterea de facturi separate pentru cheltuielile aferente contractului de bază, respectiv actului adițional sau individualizarea în cadrul aceleiași facturi, pe un rând separat a respectivelor cheltuieli.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !