Ordinul nr. 1287/ 12.07.2019 pentru modificarea și completarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale  • Program operațional
    POC

Data: 15.07.2019

pdfOrdinul nr. 1287/ 12.07.2019 pentru modificarea și completarea Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 1.1.2 Dezvoltarea unor rețele de centre CD, coordonate la nivel național și racordate la rețele europene și internaționale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale Tip de proiect: Proiecte de tip cloud și de infrastructuri masive de date, aferent Axei prioritare I, Prioritatea de investiții la Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de CDI și promovarea centrelor de competență în special a celor de interes European, obiectiv specific: O.S.1.1 Creșterea capacității de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 361/2018


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !