Anunţ de începere proiect - „Sprijin pentru înregistrarea la OSIM a unor elemente de individualizare pentru ghidurile solicitantului din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020”  • Program operațional
    POCU

Data: 08.11.2016

În luna iulie 2016, a fost emisă Decizia de finanţare a proiectului „Sprijin pentru înregistrarea la OSIM a unor elemente de individualizare pentru ghidurile solicitantului din cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 7 – Asistență Tehnică, Obiectiv specific 7.1 - Îmbunătăţirea capacităţii Autorităţii de Management (AM) şi a Organismelor Intermediare (OI) ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient şi eficace programul operaţional. Data începerii implementării proiectului este iulie 2015.

Beneficiarul proiectului este Unitatea de Comunicare Publică şi Informare privind Instrumentele Structurale din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.

Obiectivul general al proiectului constă în sprijinirea Direcției Generale Programe Capital Uman în implementarea operaţiunilor aferente instrumentelor financiare prevăzute în POCU, mai precis în înregistrarea unor elemente de individualizare (sloganuri etc.) pentru ghidurile care urmează să fie lansate în cadrul Programului Operaţional Capital Uman. Acest lucru este necesar pentru a asigura protecția intelectuală a conceptului și a numelui folosit și individualizarea conceptului pe piaţă, în vederea promovării şi utilizării acestuia.

Rezultatele anticipate – protejarea, în conformitate cu normele naționale, a elementelor de individualizare pentru ghidurile POCU, pentru a se asigura protecţia intelectuală a conceptului şi numelui folosit şi individualizarea conceptului pe piaţă.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile a proiectului solicitată este de 20.330,88 lei.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

docAnunț


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !