AM POCU solicită clarificări în cadrul apelului de proiecte POCU/827/5/2  • Program operațional
    POCU

Data: 19.10.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 20.10.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/827/5/2-”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară.

Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformitatii administrative si eligibilitatii.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !