Corrigendumul nr. 1 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „ Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori”  • Program operațional
    POCU

Data: 09.11.2016

MFE publică Corrigendumul nr. 1 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori” – Regiuni mai puţin dezvoltate şi a Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „ Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” - orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori" - Regiunea Bucureşti -Ilfov, aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității Obiectivul specific 5.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !