Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României anunță deschiderea celui de-al doilea apel de proiecte aferent Acțiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice.  • Program operațional
    POC

Data: 21.10.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Autorității pentru Digitalizarea României anunță deschiderea celui de-al doilea apel de proiecte aferent Acțiunii 2.3.2 – Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice. Codul apelului în aplicația MySMIS va fi POC/876/2/4/. Ghidul solicitantului, în baza căruia se vor finanța proiectele depuse, a fost aprobat prin Ordinul ministrului fondurilor europene cu numărul 1190/20.10.2020

Proiectele vor putea fi depuse în aplicația MySMIS pentru o perioadă de 60 de zile, după cum urmează:

Data deschiderii apelului: 26.10.2020, orele 09.00.
Data închiderii apelului: 24.12.2020, orele 17.00.

Proiectele finanțate în cadrul apelului 2 vor urmări dezvoltarea infrastructurii și a capacității de gestionare a riscurilor în domeniul securității cibernetice și a capacității de reacție la incidente cibernetice prin:
• Dezvoltarea entităților CERT în sectorul public și privat;
• Constituirea și operaționalizarea sistemului de securitate cibernetică națională;
• Dezvoltarea infrastructurii cibernetice existente;
• Dezvoltarea de aplicații destinate asigurării securității cibernetice a infrastructurilor cibernetice de interes național;
• Dezvoltarea de instrumente software destinate identificării vulnerabilităților la nivel de software și firmware;
• Crearea cadrului necesar realizării de audituri de securitate.

În cadrul acestui apel vor fi acceptate proiecte cu valoare minimă nerambursabilă de 1.000.000 euro FEDR, echivalentul în lei – 4,872,100 lei la cursul INFOREURO pentru luna octombrie de 1 EURO = 4,8721 lei. Durata maximă de implementare a proiectului este de cel mult 12 de luni de la data semnării contractului de finanțare.

Cererile de finanțare se vor depune prin aplicația electronică MySMIS2014, cu toate anexele solicitate prin Ghidul Solicitantului. Modalitățile de utilizare a aplicației MySMIS2014 sunt publicate pe site-urile https://2014.mysmis.ro și http://www.mfe.gov.ro/

 


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !