AM POCU publică Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară și Lista intermediară de rezerve, după etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte pocu/726/6/12 - „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii - regiuni mai putin dezvoltate”.  • Program operațional
    POCU

Data: 30.10.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară și Lista intermediară de rezerve, după etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte pocu/726/6/12 - „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii - regiuni mai putin dezvoltate”.


Începând cu data de 30 octombrie 2020 solicitanții vor fi informați, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.


Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS 2014+”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !