POC: Anunț privind indicatorii în cadrul apelului pentru finanțarea achiziționării tabletelor școlare  • Program operațional
    POC

Data: 30.10.2020

Având în vedere faptul că în cadrul Ghidului solicitantului aferent Acțiunii 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECȚIUNEA E-EDUCAŢIE, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației şi Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, prioritatea de investiții 2c. – Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, Obiectiv specific OS2.4 – “Creșterea gradului de utilizare a Internetului” a fost introdusă o categorie nouă de beneficiari, şi în conformitate cu prevederile punctului 1.7 Indicatori – Apel 2, respectiv „Solicitantul poate introduce și alți indicatori suplimentari, uşor măsurabili, care să contribuie la monitorizarea proiectului şi care justifică valoarea adăugată a acestuia. Indicatorii suplimentari furnizaţi de solicitant se vor detalia”, solicitanții instituțiile de învățământ superior de stat vor introduce la secțiunea indicatori de realizare, indicatorul de proiect:

Număr de studenți care îndeplinesc criteriile pentru a beneficia de burse sociale și burse sociale ocazionale sprijiniți cu echipamente mobile IT pentru a participa la cursuri on-line.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !