Chestionar pentru potențialii beneficiari ai Programului Operaţional Capital Uman  • Program operațional
    POCU

Data: 17.11.2016

În perioada 17 noiembrie 2016 - 05 decembrie 2016, Ministerul Fondurilor Europene derulează un studiu necesar accesării fondurilor europene 2014-2020.

Studiul va fi realizat pe baza unui scurt chestionar și va fi transmis pe e-mail potențialilor beneficiari de finanțare din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – Axa Prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul Specific 4.4 - Reducerea numărului de persoane aparținând grupurilor vulnerabile prin furnizarea unor servicii sociale/medicale/socio-profesionale/de formare profesională adecvate nevoilor specifice, respectiv centre și cămine pentru persoane fără adăpost și persoane vârstnice aflate în situații de dependență sau în risc de excluziune socială.

Demersul MFE nu este o acțiune de control sau audit. El este necesar pentru stabilirea unor ținte realiste ale anumitor indicatori din cadrul Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. De aceea, rugăm respondenții la chestionar să furnizeze date cât mai apropiate de realitate. Datele furnizate sunt confidențiale și vor fi utilizate strict pentru scopul declarat.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !