POCU lansează ghidul „Profesionalizarea carierei didactice”  • Program operațional
    POCU

Data: 16.11.2020

Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, lansează apelul non-competitiv „Profesionalizarea carierei didactice”, AP 6/ PI 10.i/ OS 6.5 și 6.6, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivul specific 6.5 – Creșterea numărului de oferte educaționale orientate pe formarea de competențe și pe utilizarea de soluții digitale/de tip TIC în procesul de predare și Obiectivul specific 6.6 – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive.

Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis în data de 18 noiembrie 2020 ora 16.00 şi se va închide în data de 18 decembrie 2020 ora 16.00.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !