POCU: Solicitări de clarificare pentru apelul „Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate”  • Program operațional
    POCU

Data: 19.11.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 19 noiembrie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/840/4/9/ Creșterea numarului de persoane care beneficiază de programe de sanatate si de servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii – Programe de îngrijire a gravidei şi copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate, pentru etapa conformității administrative și a eligibilității.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să raspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului condiții specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificari pentru etapa conformitatii administrative și a eligibilității.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !