AM POCU solicită clarificări în cadrul proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/842/4/9/  • Program operațional
    POCU

Data: 24.11.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începand cu data de 24 noiembrie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/842/4/9/ Creșterea numarului de persoane care beneficiază de programe de sanatate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii - Programe de îngrijire a gravidei și copilului - etapa II - Regiunea mai dezvoltată București-Ilfov, pentru etapa conformității administrative și a eligibilității.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să raspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul "Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU".

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul considera ca o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa conformității administrative și a eligibilității.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !