POCU lansează competitiv „Viitor Pentru Tinerii NEETs II”  • Program operațional
    POCU

Data: 26.11.2020

Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POCU, lansează apelurile competitive „Viitor Pentru Tineri NEETs II”, aferente Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 2 „Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”, Obiectivul specific 2.1 „Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile” și Obiectivul specific 2.2 „Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile”, respectiv:

- apelul competitiv VIITOR PENTRU TINERII NEETs II dedicat regiunilor mai putin dezvoltate;

- apelul competitiv VIITOR PENTRU TINERII NEETs II dedicat regiunii dezvoltate Bucuresti-Ilfov.

Sistemul informatic MySMIS2014 va fi deschis în data de 26 noiembrie 2020 ora 16.00 şi se va închide în data de 26 februarie 2021 ora 16.00.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !