Progrese în realizarea proiectului DANUBIUS – RI  • Program operațional
    POC

Data: 24.11.2016

 

Prin Ordinul nr. 2415 din 23 noiembrie 2016 al ministrului Fondurilor Europene s-a înființat comitetul de coordonare a proiectului „Centrul internaţional pentru studii avansate asupra sistemelor fluvii –mări (DANUBIUS – RI)”.

Comitetul constituit are rol decizional privind toate aspectele referitoare la pregătirea, derularea şi monitorizarea post-implementare şi referitor la strategia de comunicare a proiectului. Comitetul va urmări îndeplinirea planului de acţiune al proiectului, evoluţiile, barierele în implementare şi soluţiile pentru depăşirea lor.

Din acest organism fac parte reprezentanți ai Ministerului Fondurilor Europene, Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică și Inovare, Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină și ai Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice.

Mai multe detalii despre proiect:

• Proiectul proiectului DANUBIUS-RI este o infrastructură pan-europeană care va facilita cercetarea, inovarea și schimbul de cunoaștere asupra sistemelor fluvii – delte – mări. Proiectul DANUBIUS-RI este inclus în noua „Foaie de parcurs“ ESFRI (European Strategic Forum for Research Infrastructure), fiind primul proiect pan-european aflat sub coordonarea României.

• În data de 19 octombrie 2016, Guvernul României a aprobat Memorandumul promovat de Ministrul Fondurilor Europene, cu tema: “Aprobarea de către Guvernul României a acțiunilor de pregătire și de implementare a proiectului”

• Obiectivele principale ale DANUBIUS-RI sunt:

i. perfecţionarea gestiunii sustenabile, inovative şi adaptative a zonelor umede, deltelor, lagunelor, ecosistemelor costiere prin cunoaşterea în detaliu şi în profunzime a proceselor care influenţează evoluţia ambientală a sistemelor Fluviu-Mare;

ii. dezvoltarea economiei bazate pe cunoaştere ca fundament a creşterii economice a regiunilor din cadrul sistemelor Fluviu-Mare, fără a periclita biodiversitatea lor naturală; una din principalele zone de studiu ale proiectului este sistemul Fluviul Dunărea-Delta Dunării-Marea Neagră;

iii. creşterea gradului de participare a comunităţilor locale la gestiunea sustenabilă a regiunilor menţionate mai sus.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !