POCU: Lista cererilor de finanțare respinse, CAE – apelul “Programe de îngrijire a gravidei și copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate”  • Program operațional
    POCU

Data: 27.11.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista cererilor de finanțare respinse în etapa conformității administrative și eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/840/4/9/ Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate catre prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – “Programe de îngrijire a gravidei și copilului – etapa II – Regiuni mai puțin dezvoltate”.

Începând cu data de 27 noiembrie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul informativ MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și a eligibilității, precum și grilele de evaluare.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor solicitantului – condiții specifice, solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanțare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+, în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării conformitații administrative și eligibilității, potrivit pașilor descriși în documentul “Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !