AM POCU informează solicitanții că începând cu data de 11 decembrie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/840/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii - Programe de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II - Regiuni mai puțin dezvoltate, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.  • Program operațional
    POCU

Data: 11.12.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 11 decembrie 2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/840/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii - Programe de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II - Regiuni mai puțin dezvoltate, pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul "Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU".

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci cand evaluatorul consideră că o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !