Ordin nr. 1500/2020 pentru modificarea Ghidului – Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală, AP 6, OS 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producție”  • Program operațional
    POIM

Data: 10.12.2020

 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică zipOrdin nr. 1500/10.12.2020 pentru modificarea Ghidului solicitantului – Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală, Axa prioritară (AP) 6, Obiectivul Specific (OS) 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), producție”.

Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investițiilor destinate promovării producției și distribuției de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puțin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, aprobata prin HG 1037/2020


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !