Solicitare de clarificări în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru cererile de finanțare depuse în cadrul apelului „Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate – Regiuni mai puțin dezvoltate”  • Program operațional
    POCU

Data: 16.12.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 16.12.2020 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/784/6/24/ Operațiune compozită OS 6.2, OS 6.3 - Program pilot de stimulare a participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate - Regiuni mai puțin dezvoltate, etapa ETF.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul "Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU".

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și financiară.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !