POIM prelungește perioada de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelului de proiecte POIM nr. POIM/3/3/2/ Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației – proiecte noi de investiții și a apelului de proiecte POIM/1/3/2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației – sprijin pregătire proiecte de invenții  • Program operațional
    POIM

Data: 17.12.2020

Având în vedere importanța atingerii țintelor stabilite prin Tratatul de Aderare privind asigurarea conformării în sectorul de apă și apă uzată, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică corrigendum la Ghidul solicitantului privind dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată, pentru programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Obiectivul Specific (OS) 3.2 ”Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”, aprobat prin ordinul ministrului fondurilor europene nr. 383/2016.

Revizuirea Ghidului solicitantului aduce modificări potrivit cărora, solicitările de finanțare pot fi depuse prin intermediul sistemului electronic MySMIS 2014 până la data de 31 decembrie 2023, precum și informații suplimentare privind evaluarea impactului proiectului asupra mediului.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !