Comunicat de presă referitor revizuirea Ghidului Solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii și suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale  • Program operațional
    POIM

Data: 17.12.2020

Prin Decizia Directorului General al Organismului Intermediar pentru Transport nr. 105/17.12.2020 a fost aprobată revizuirea Ghidului Solicitantului pentru îmbunătățirea condițiilor de navigație, dezvoltarea infrastructurii si suprastructurii portuare și a infrastructurii locale intermodale/multimodale aferent Obiectivului Specific 1.3 (O.S.) Creşterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P) „Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul” și Obiectivul Specific 2.4 (O.S.) Creşterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P.) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient”

Ghidul Solicitantului împreună cu anexele aferente sunt disponibile pe site-ul www.mt.ro la secțiunea Organismul Intermediar pentru Transport.
Astfel, ținând cont de prevederile Procedurii operaționale evaluarea, selecția și contractarea proiectelor, cod PO-28.01, Ed.I, Rev.2, au fost operate următoarele modificări:

• 1.2 Tipul apelurilor de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor
• 1.3.1 Acțiunile finanțabile conform POIM
• 1.3.2 Activități finanțabile în cadrul O.S. 1.3, 2.4
• 1.7 Alocarea stabilită pentru apelurile de proiecte
• 2.2.1 Reguli de eligibilitate pentru proiectele noi
• 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor
• 3.2.1 Studiu de fezabilitate
• Anexa 2 - Fișă de control a cererii de finanțare
• Anexa 9 – Schema de ajutor de stat
• În plus, se introduce Anexa 13 - Metodologie verificare întreprindere în dificultate și Anexa 14 - Lista de verificare și evaluare a întreprinderilor în dificultate, în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit nr. 61389/DV/19.07.2018.

Programul Operațional Infrastructură Mare este unul dintre cele 7 programe operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții. Programul este gestionat de AM POIM din cadrul Ministerului Fondurilor Europene în calitate de Autoritatea de management pentru POIM 2014-2020.

Direcția Generală Organism Intermediar din cadrul Ministerului Transporturilor îndeplinește, rolul de Organism Intermediar pentru axele prioritare de transport ale Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !