Comunicat de presă referitor la revizuirea Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii feroviare  • Program operațional
    POIM

Data: 17.12.2020

Prin Decizia Directorului General al Organismului Intermediar pentru Transport nr. 103/17.12.2020 a fost aprobată revizuirea Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii feroviare aferent Obiectivului Specific 1.2 (O.S.) “Creşterea mobilităţii pe reţeaua feroviară TEN-T central”, din cadrul Axei Prioritare 1 (A.P) „Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T şi a transportului cu metroul” și Obiectivul Specific 2.7 (O.S.) “Creşterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar ” din cadrul Axei Prioritare 2 (A.P.) „Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient

Ghidul Solicitantului împreună cu anexele aferente sunt disponibile pe site-ul www.mt.ro la secțiunea Organismul Intermediar pentru Transport.
Astfel, ținând cont de prevederile Procedurii operaționale evaluarea, selecția și contractarea proiectelor, cod PO-28.01, Ed.I, Rev.2, au fost operate următoarele modificări:
• 1.3.1 Acțiunile finanțabile conform POIM
• 1.3.2 Activități finanțabile în cadrul OS 1.2 și 2.7
• 1.4 Tipuri de solicitanți
• 1.6 – Indicatori
• 1.7 Alocarea stabilită pentru apelul de proiecte
• 1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelor
• 2.1 Eligibilitatea solicitantului
• 2.2.1 Reguli de eligibilitate pentru proiectele noi
• 2.2.3 Reguli privind eligibilitatea proiectelor de sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare
• 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor
• 3.2.1 Studiu de fezabilitate
• Anexa 2 – Fișă de control a cererii de finanțare
• Anexa 3 - Grile de verificare şi evaluare a cererilor de finanţare

Programul Operațional Infrastructură Mare este unul dintre cele 7 programe operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții. Programul este gestionat de AM POIM din cadrul Ministerului Fondurilor Europene în calitate de Autoritatea de management pentru POIM 2014-2020.
Direcția Generală Organism Intermediar din cadrul Ministerului Transporturilor îndeplinește, rolul de Organism Intermediar pentru axele prioritare de transport ale Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !