POIM: A fost actualizat ghidul „Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare”  • Program operațional
    POIM

Data: 18.12.2020

 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene și Direcția Generală Organism Intermediar din cadrul Ministerului Transporturilor publică zipghidul „Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare”.

Au fost operate următoarele modificări:

  • 1.2 Tipul apelurilor de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte
  • 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor
  • 3.2.1 Studiu de fezabilitate
  • Anexa 2 – Fișă de control a cererii de finanțare
  • Anexa 9 – Schema de ajutor de stat
  • În plus, se introduce Anexa 12 – Metodologie verificare întreprindere în dificultate și Anexa 13 – Lista de verificare și evaluare a întreprinderilor în dificultate, în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit nr. 61389/DV/19.07.2018

Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !