AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/840/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii - Programe de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II - Regiuni mai putin dezvoltate.”  • Program operațional
    POCU

Data: 24.12.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/840/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii - Programe de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II - Regiuni mai putin dezvoltate.”.

Începând cu data de 24 decembrie 2020 solicitanții vor fi primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, notificare cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.
Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ in termenul precizat in cadrul notificarii privind rezultatul evaluarii tehnice si financiare, potrivit pasilor descrisi in documentul „Modalitatea de depunere a contestatiei in sistemul informatic MySMIS 2014+”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !