MFE prelungeşte perioada de depunere a cererilor de finanţare în cadrul apelului de proiecte „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”  • Program operațional
    POCU

Data: 29.11.2016

Bucureşti, 29 noiembrie 2016 — Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prelungeşte până pe 1 februarie 2017 apelul de proiecte „Stagii de practică pentru elevi şi studenţi, în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii”, cu o alocare totală de peste 47,8 mil. euro din Programul Operaţional Capital Uman (POCU).

Proiectele se depun prin sistemul informatic MySMIS 2014, începând cu 13 octombrie 2016 ora 15:00 până în data de 1 februarie 2017, ora 16:00.

Ordinul de prelungire este justificat prin identificarea în urma solicitărilor primite prin sistemul help-desk, a unor secţiuni în Ghidul solicitantului aferent acestui apel, care necesită clarificări şi modificări. Clarificările şi completările vor face obiectul unui nou corrigendum aflat în prezent în pregătire.

                                                                           ***
„Stagii de practică pentru elevi şi studenţi în sectorul agroalimentar, industrie şi servicii” face parte din Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Prioritatea de investiții: 10.IV. Sporirea relevanței pe piața forțelor der muncă, a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituire și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie.
Obiectivul specific 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare / inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.
Obiectivul specific 6.14. Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !