AM POCU anunță modificarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”  • Program operațional
    POCU

Data: 28.12.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică Ordinul nr. 1545/22.12.2020 privind modificarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale”, aferentă POCU 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, obiectivul specific 4.16 ”Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă”.

Ordinul nr. 1545/22.12.2020 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1289/24.12.2020, Partea I.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !