POCU: Ordinul nr. 1546/2020 pentru modificarea articolului 6 din Schema de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților  • Program operațional
    POCU

Data: 28.12.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică Ordinul nr. 1546/22.12.2020 pentru modificarea articolului 6 din Schema de ajutor de stat pentru organizarea și derularea de programe de formare a adulților, având ca obiectiv „Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici, standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei naționale pentru competivitate /domeniilor de specializare inteligentă conform Strategiei naționale de cercetare, dezvoltare și inovare 2014-2020”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, axa prioritară 3 „Locuri de muncă pentru toți”, obiectivul specific 3.8.

Ordinul nr. 1546/22.12.2020 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1289/24.12.2020, Partea I.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !