POCU Innotech Student: lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/829/6/13/  • Program operațional
    POCU

Data: 28.12.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman publică lista finală a proiectelor respinse după soluţionarea contestaţiilor în etapa de verificare a conformității administrative și eligibilității pentru apelul POCU/829/6/13/ Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI - Innotech Student.

Începând cu data de 28 decembrie 2020, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost respinse în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, notificarea privind rezultatul verificării conformității administrative și eligibilității după soluționarea contestațiilor și grilele de evaluare.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !