AM POCU anunță modificarea schemei de ajutor de minimis „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”  • Program operațional
    POCU

Data: 29.12.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 publică Ordinul nr. 1526/17.12.2020 pentru modificarea art. 12 din Schema de ajutor de minimis „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), Axa Prioritară 4 „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”, Obiectivul specific 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

Ordinul nr. 1526/17.12.2020 fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1299/28.12.2020, Partea I.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !