AM POCU publică liste intermediare ale cererilor de finanțare pentru apelul de proiecte POCU/827/5/2/  • Program operațional
    POCU

Data: 30.12.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 - 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate și lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/827/5/2/ "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală ïn comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori"; Obiectivul specific 5.2: "Reducerea numărului de persoane aflate ïn risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate ïn contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate".

Începand cu data de 30.12.2020 solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluarii tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !