POCU solicită clarificări pentru proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/860/3/12  • Program operațional
    POCU

Data: 15.01.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 15.01.2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/860/3/12 - Competențe digitale pentru angajații din IMM.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului, „Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificarea a conformității administrative şi a eligibilității.”


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !