POCU: Solicitări de clarificare pentru apelul „Competenţe digitale pentru angajaţii din ÎNTREPRINDERI MARI”  • Program operațional
    POCU

Data: 29.01.2021

În contextul desfășurării procesului de evaluare în mod continuu, pentru proiectele depuse în cadrul apelului POCU/861/3/12/ Competenţe digitale pentru angajaţii din ÎNTREPRINDERI MARI, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) informează solicitanții că începând cu data de 29.01.2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte 861/3/12/ „Competenţe digitale pentru angajaţii din ÎNTREPRINDERI MARI”.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor, „Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii cât și pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !