POCU: solicitări de clarificare în cadrul apelului de proiecte POCU 921/4/9/  • Program operațional
    POCU

Data: 15.02.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începand cu data de 15 februarie 2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU 921/4/9/ ”Programe de îngrijire a gravidei şi copilului - etapa II - Regiuni mai puțin dezvoltate”.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul "Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU".

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră ca o informație lipsește sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de evaluare tehnică și finanaciară (ETF).


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !