POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/918/4/8/  • Program operațional
    POCU

Data: 18.02.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/918/4/8/„Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical – Programe de formare și dezvoltare profesională continuă în domeniul economiei sănătății – Economia sănătății și echitatea în accesul la servicii și tehnologii”.

Începând cu data de 18 februarie 2021 solicitanții vor fi informati, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură data pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant în MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestatiei in sistemul informatic MySMIS 2014+”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !