254 milioane EUR pentru sprijinirea reabilitării sistemului de termoficare din București  • Program operațional
    POIM

Data: 23.02.2021

Sistemul de termoficare al municipiului București va beneficia de o investiție europeană în valoare de 254 milioane EUR, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, conform deciziei Comisiei Europene.

poza termoficare 002

Proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București” va asigura un sistem de încălzire urbană sustenabil cu tarife suportabile pentru populație. Obiectivul său este să îmbunătățească calitatea vieții locuitorilor din București, dar și să se conformeze la standardele de eficiență energetică și de reducere a poluării.

Ajutorul de stat, acordat ca grant din Fondul de Coeziune ale UE prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), va acoperi deficitul de finanțare rezultat din faptul că funcționarea generală a sistemului de termoficare nu va genera venituri suficiente pentru a acoperi costul investiției.

Prin acest proiect, vor fi reabilitați 211,94 km de rețea, ceea ce va conduce la scăderea pierderilor de căldură de aproximativ 8 ori (de la 322.555 Gcal/an, în situația existentă, la 39.266,22 Gcal/an în situația proiectată).
Obiectivele urmărite sunt:

  • reducerea pierderilor de energie termică înregistrate pe reţele de transport ale agentului termic;

  • reducerea nivelului emisiilor de CO2 și implicaţiile aferente schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, contribuind astfel la ținta țării de a reduce emisiile GES cu 34% până în 2030 față de 2005 și de a reduce emisiile de gaze cu cel puțin 40% cu efect de seră comparativ cu nivelurile din 1990;

  • reducerea poluării aerului (reducerea emisiilor de SO2, NOx și pulberi) generate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică.

Sistemul de termoficare din București este primul din UE și al doilea din lume ca mărime. Acesta deservește 1,2 milioane de locuitori și are un sistem de transport de aproximativ 940 km de conducte termice precum și un sistem de distribuție de 2.800 km. Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București se va face prin înlocuirea a aproximativ 10% din lungimea totală a rețelei pentru transportul apei calde. Această investiție va diminua pierderile de căldură și de apă și va conduce la costuri mai mici de întreținere a rețelei, cu impact direct asupra emisiilor de gaze cu efect de seră și a economiei de energie.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !