AM POCU: Solicitare de clarificări în cadrul etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, pentru proiectele depuse în cadrul apelului de proiecte /879/4/16/ – „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16  • Program operațional
    POCU

Data: 24.02.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 24.02.2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificare de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/879/4/16/ „Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale în mediul rural”, AP 4/PI 9.v/OS 4.16.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat în cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor, Comisia de evaluare poate cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară. Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !