POCU: solicitare clarificări pentru apel 860 - Competențe digitale pentru angajații din IMM  • Program operațional
    POCU

Data: 01.03.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman informează solicitanții că începând cu data de 01.03.2021 vor primi, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, solicitări de clarificari de la Comisia de evaluare a proiectelor depuse în cadrul apelului de proiecte POCU/860/3/12- Competențe digitale pentru angajații din IMM.

Solicitanții sunt rugați să verifice periodic contul MySMIS 2014+ și să răspundă, punctual, în termenul precizat in cadrul scrisorii de clarificare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de utilizare a mecanismului de clarificare POCU”.

În conformitate cu prevederile Ghidurilor Solicitantului – Condiții Specifice, Comisia de evaluare cere solicitantului clarificări atunci când evaluatorul consideră că o informaţie lipseşte sau nu este suficient de clară.

Se poate solicita un singur set de clarificări pentru etapa de verificare tehnica si financiara.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !