POCU: Lista intermediară a cererilor de finanțare în cadrul apelului „Programe de ingrijire a gravidei si copilului – etapa II”  • Program operațional
    POCU

Data: 04.03.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene publică lista intermediară a cererilor de finanțare aprobate în etapa de evaluare tehnică și financiară pentru apelul de proiecte POCU/921/4/9/Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii – „Programe de ingrijire a gravidei si copilului – etapa II”.

Solicitanții vor fi informati, prin sistemul informatic MySMIS 2014+, cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluarii cererii de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestațiile vor fi depuse de solicitant in MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluarii tehnice și financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestatiei în sistemul informatic MySMIS 2014+”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !