AM POCU publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.  • Program operațional
    POCU

Data: 18.03.2021

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, publică un corrigendum la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Sprijin pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19”, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii.

Corrigendum-ul prevede prelungirea duratei de depunere a proiectelor în sistemul informatic MySMIS2014 până la data de 18 mai 2021 ora 16.00.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !