POCU: Lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate după finalizarea soluționării contestațiilor etapa tehnică și financiară, respectiv lista finală a proiectelor selectate și lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte 827/5/2/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”  • Program operațional
    POCU

Data: 22.03.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020 publică lista finală a cererilor de finanțare care au fost aprobate după finalizarea soluționării contestațiilor etapa tehnică și financiară, respectiv lista finală a proiectelor selectate și lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/827/5/2/ „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”; Obiectivul specific 5.2: „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC- Regiuni mai puțin dezvoltate”.


Documente:

Lista finală a proiectelor selectate;

Lista finală a proiectelor aprobate pe lista de rezervă.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !