Lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-finaciară (ETF) pentru apelul de proiecte POCU/933/6/3/ „Program național pilot de tip «Şcoala după şcoală» (Program național de educație remedială)”  • Program operațional
    POCU

Data: 22.04.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de verificare tehnico-financiară (ETF) pentru apelul de proiecte „POCU/933/6/3/Program național pilot de tip «Şcoala după şcoală» (Program național de educație remedială)”.

Începând cu data de 22.04.2021, solicitanții ale căror cereri de finanțare au fost aprobate în această etapă vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea privind rezultatul verificării tehnico-finaciare (ETF) şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii lui de finanţare o singură dată pentru fiecare etapă. Contestaţiile se vor depune de solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul verificării tehnico-finaciare (ETF), potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS".


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !