AM POCU publică lista intermediară a cererilor de finanțare care au fost aprobate în etapa de evaluare tehnică şi financiară, respectiv lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare şi lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă, pentru apelul de proiecte POCU/829/6/13 „Innotech Student”  • Program operațional
    POCU

Data: 07.05.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 publică listele intermediare ale cererilor de finanțare care au obținut minim 70 de puncte şi punctajul minim pentru fiecare criteriu de evaluare, în etapa de evaluare tehnică și financiară, respectiv:

lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare;
lista intermediară a proiectelor aprobate pe lista de rezervă.
pentru apelul de proiecte POCU/829/6/13 Innotech Student.

Cererile de finanțare care se află pe lista intermediară a proiectelor selectate la finanțare se încadrează în limita alocării financiare de 20.000.000 euro, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice, aprobat prin OMFE nr. 677/28.05.2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu prevederile HG nr. 558 din 16 iulie 2020 privind aprobarea Programului Național INNOTECH STUDENT finanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Începând cu data de 07.05.2021, solicitanții vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice și financiare, precum şi grilele de evaluare.

Solicitanții pot contesta rezultatul evaluării cererii de finanțare o singură dată pentru această etapă. Contestațiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestației în sistemul informatic MySMIS”.

Pentru cererile de finanțare care se află pe lista intermediară de rezerve, după soluționarea contestațiilor, Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene va analiza oportunitatea utilizării mecanismului de supracontractare, în conformitate cu prevederile OUG 40/2015 cu modificările și completările ulterioare.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !