AM POCU publică Lista intermediară a proiectelor selectate pentru apelul de proiecte proiecte POCU/909/2/4: „ VIITOR PENTRU TINERII NEETs II - regiuni mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru” şi Lista intermediară a proiectelor selectate pentru apelul de proiecte POCU/910/2/4: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs II - regiunea mai dezvoltată București – Ilfov”, aferente POCU 2014-2020, Axa prioritară nr. 2 – “Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”.  • Program operațional
    POCU

Data: 14.07.2021

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020 publică Lista intermediară a proiectelor selectate pentru apelul de proiecte proiecte POCU/909/2/4: „ VIITOR PENTRU TINERII NEETs II - regiuni mai putin dezvoltate Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Centru” şi Lista intermediară a proiectelor selectate pentru apelul de proiecte POCU/910/2/4: „VIITOR PENTRU TINERII NEETs II - regiunea mai dezvoltată București – Ilfov”, aferente POCU 2014-2020, Axa prioritară nr. 2 – “Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs”, Prioritatea de investiții 8.ii: Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a “garanției pentru tineret”.

Începând cu data de 14.07.2021, solicitanţii vor primi, prin sistemul electronic MySMIS 2014+, Notificarea cu privire la rezultatul evaluării tehnice si financiare şi grilele de evaluare.

Solicitantul poate contesta rezultatul evaluării cererii de finanţare o singură dată pentru această etapă.

Contestaţiile se vor depune de către solicitant în sistemul MySMIS 2014+ în termenul precizat în cadrul notificării privind rezultatul evaluării tehnice şi financiare, potrivit pașilor descriși în documentul „Modalitatea de depunere a contestaţiei în sistemul informatic MySMIS”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !